Samen-zijn, samen leren!

Op de Mare krijgt uw kind de ruimte om te ontdekken wie hij of zij is, om zich te ontwikkelen en om zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden op te doen. We werken hieraan vanuit een veilig en positief schoolklimaat en vanuit onze protestants-christelijke identiteit. Kinderen met een andere culturele of religieuze achtergrond zijn bij ons natuurlijk ook van harte welkom, want we leven samen in een maatschappij vol diversiteit.

Onze kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid

Veiligheid, respect en (gezamenlijke) verantwoordelijkheid vormen de basis voor alles wat we doen. Voor veiligheid zorgen we door structuur te bieden, voorspelbaar te zijn, verwachtingen uit te spreken en een luisterend oor te bieden. Respect betekent voor ons dat je op een vriendelijke en gepaste wijze je grenzen aangeeft en anderen in hun waarde laat. Verantwoordelijkheid uit zich bij ons in zelfredzaamheid en samenwerking; kinderen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de leerprocessen, voor de sfeer in de groep en voor de schoolomgeving.

Leren, voelen en handelen

Binnen onze school gaan wij uit van een brede ontwikkeling van kinderen. We kijken dus niet alleen naar leerprestaties, maar naar het kind als geheel mens. We leren kinderen om kritisch na te denken, om te voelen en te handelen. Zo krijgen ze grip op de wereld en kunnen ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Daarom besteden wij dagelijks aandacht aan:

Leren met en van elkaar

Leren doe je nooit alleen. Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor leerkrachten en ouders. We leren met en van elkaar. Dat doen we door met elkaar in contact te blijven en voor onze leerlingen boeiend en uitdagend onderwijs te bieden, dat zoveel mogelijk aansluit bij hun mogelijkheden en behoeftes.

Ons onderwijsaanbod

De overheid heeft voor ieder leerjaar een aantal doelen vastgesteld waarin staat wat leerlingen aan het einde van dat jaar moeten kennen en kunnen. Uiteraard houden wij ons daaraan. Maar we doen meer. We kijken ook goed naar de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Zitten ze lekker in hun vel? Gaat het goed met ze? Krijgen ze wat ze nodig hebben? Verder vinden wij creativiteit en wereldoriëntatie belangrijk. Deze vakken dagen kinderen uit om te ontdekken en te onderzoeken.

Digitale vaardigheden, zoals omgaan met een computer en het zoeken naar informatie op internet, leren we onze leerlingen ook. Zo kunnen ze uiteindelijk goed voorbereid naar de middelbare school.

Fotogalerij

Let op: u gebruikt een verouderde browser. De website kan daardoor mogelijk niet correct werken.
Surf sneller en veiliger met een van deze browsers: Firefox, Chrome, Edge of Opera.